top of page

ОПИС ВИРОБУ

Справжнє керівництво описує обслуговування пристрою DOL 339. Керівництво надає користувачеві основну інформацію про функції комп'ютера, необхідну для забезпечення оптимальної експлуатації DOL 339. Виклад у Руководстві дотримується структури меню комп'ютера. Оскільки програмне забезпечення DOL 339 організоване за блоково-модульним принципом, у цьому Руководстві є підрозділи, які не стосуються параметрів конфігурації Вашого комп'ютера. У разі сумніву звертайтеся до служби SKOV A/S або до дистриб'ютора. DOL 339 являє собою комп'ютерну систему регулювання умов мікроклімату та виробництва на птелевіфермах. Пристрій регулює й контролює умови мікроклімату та параметри експлуатації у 2-зональних приміщеннях, оптимізуючи температуру, вентиляцію, охолодження, зволоження та видалення CO2 у 2 зонах із різними параметрами. Регулювання згідно з графіками DOL 339 здійснює регулювання мікроклімату, з огляду на задані графіки температури, нагрівання, вологість, охолодження — зниження температури, мінімального та максимального рівня вентиляції. Отже, відпадає потреба щоденного регулювання параметрів мікрокліматичних параметрів. Оптимізоване регулювання, використовуючи новий метод регулювання умов мікроклімату, DOL339 забезпечує найкращу взаємодію регулювання вологості та температури в тваринному приміщенні. Далі метод залучає як визначальні параметри регулювання обігріву та вентиляцію, але в результаті досягається набагато тонше та плавніше регулювання. Отже, поточні мікрокліматичні умови безперервно юстуються до оптимальних, базуючись на накопиченому архіві даних. Вентиляція за схемою RST Регулювання повітрообміну можна робити, використовуючи RST-схему вентиляції (Rкришна, S-бокова, T-тунельна). За цією схемою, що враховує специфіку кліматичних зон із великими коливаннями температури атомосферного повітря, забезпечується весь діапазон рівнів залученої вентиляції, від мінімального до максимального.

 
1. Панель обслуговування

2. Мікроклімат 

2.1 Температура

 

Контролер параметрів мікроклімату та виробництва DOL 339 Біг Дачмен

1,00€Ціна
    bottom of page