top of page

ОПИС ВИРОБУ

Справжнє Технічне керівництво описує монтажно-установлювальні операції щодо DOL 539, і насамперед призначається для електриків, у чиї функції входить встановлення, конфігурування й контроль комп'ютерного контролера. Монтажно-установлювальні роботи мають виконуватися тільки кваліфікованим персоналом із відповідним допуском відповідно до чинних національних норм, а в Європі — також із чинними законодавцями, що діютьально-нормативними приписами ЄС. Внимание! Не можна відкривати будь-яке електричне обладнання, не вимкнувши попередньо напругу живлення. Сервісне обслуговування й пошук і усунення несправностей можуть проводитися тільки кваліфікованим персоналом.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ 

1. Встановлення та монтаж

□ Контролер умов мікроклімату та виробництва.

□ Аварійне відкриття.

□ Датчики мікроклімату.

2. Електромонтаж

□ Приєднайте кабелі згідно з схемою під'єднання системи аварійного відкриття.

□ Задайте значення напруги комп'ютера.

□ Під'єднайте мережеву напругу до комп'ютера.

□ Виберіть пристрої длоя під'єднання в меню Системи та встановлення.

□ Під'єднайте пристрої, використовуючи меню Показ приєднань і монтажні електричні схеми.

□ Виробіть конфігурування користувацьких інтерфейсів для повсякденного та просунутого рівнів.

□ Проведіть параметризацію (юстирування) системи (зокрема вибір господарського режиму виробництва). □ Випробуйте систему.

3. Пуск

□ Налаштування й калібрування.

 

РУКОВОДНІСТЬ ПО ВСТАНОВИНІ

1 Технічні меню

 
 

Клімат-комп'ютер DOL 539 Big Dutchman

1,00€Ціна
    bottom of page